អំពី JBC

【ស្វាគមន៍】

​ នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2014 យើងបានបើកហាងកែសម្ផស្សមួយដែលជំនាញខាងបំបាត់រោមនៅលើស្បែក នៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ហើយនៅខែសីហាឆ្នាំ2018 ការព្យាបាលមុខក៏បានបើកជាផ្លូវការ។ដូច្នេះពួកយើងរៀបចំបើកព្យាបាលជំងឺស្បែកដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវបញ្ហាស្បែកនិង ពន្យាការវិវត្តនៃភាពចាស់។
អ្នកដែលមិនចូលចិត្តការវះកាត់ឬចាក់ បូថុក(Botox) បុន្តែវាជាការព្យាបាលមុខដែលជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលចង់បានភាពស្រស់ស្អាតក្មេងជាងវ័យ។ រាល់ការជម្រុះរោមនិងម៉ាស៊ីនព្យាបាលស្បែកមុខនៅក្នុងហាងកែរសម្ផស្សពួកយើងគឺផលិតនៅប្រទេសជប៉ុន ដែលទទួលបានសមិទ្ធិផលនិង ការទុកចិត្តពីក្រុមហ៊ុនចំណាស់ជាងគេនៅប្រទេសជប៉ុន។ ដោយសារតែពួកយើងកំពុងប្រើប្រាស់នូវផលិតផលរបស់អ្នកជំនាញខាងពន្លឺឡាស៊ែរ។អ្នកអាចទទួលបានការព្យាបាលដោយភាពជឿជាក់។
គ្រឿងសំអាងដែលផលិតនៅប្រទេសជប៉ុនមាននៅក្នុងហាងកែរសម្ផស្សរបស់ពួកយើង ។

 

 

【បុគ្គលិក】

【រដ្ឋនៃហាង】